Hello visitor
 
 
ค้นหา
 
 
 
 
 
 

images by free.in.th


HOME >ลงทะเบียน

  ข้อตกลงในการสมัครสมาชิก (Sign Up Agreement)

การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว

1. การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ
การสมัครสมาชิก ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น. และ ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริง ให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเองในการเข้าร่วมกิจกรรมหากทางร้าน ตรวจสอบแล้วพบว่าท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็น สมาชิกได้ทันที.

ข้อมูลของลูกค้า ถือว่าข้อมูลส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญมาก และข้อมูลของสมาชิกจะถูก เก็บเป็นความลับอย่างสูงสุดทางทีมงานจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านยกเว้นในกรณีที่เป็นคำร้องขอจากศาล.

หากลูกค้า ละเมิดข้อตกลงที่ได้กล่าวไว้ ทางเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการกับสมาชิกท่านนั้นโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

2. การใช้งาน
2.1 สำหรับสมาชิกออนไลน์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินเช่น สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือเข้าร่วมทำการประมูลจะต้องได้รับความเห็นชอบ

2.2 เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดี ใน internet explorer ค่ะ

ไม่ยอมรับ
  นโยบายความเป็นส่วนตัว


1. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
ข้อมูล ในทุกๆหน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางร้าน
1.1 ทางร้านค้าเป็นผู้มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1.2 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึง software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้
ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด

2. เนื้อหาทั้งหมด
ที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยมีบ้านทำเว็บ หรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งาน
เว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ

3. กฎหมายที่ใช้บังคับ
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้ การขัดกันแห่งกฎหมาย
ตกลง